Από τα πρώτα βήματα του ο «Οργανισμός για την Ανάδειξη του Ελληνικού & Ορθοδόξου Πολιτισμού» έχει αναπτύξει μια σημαντική σειρά δράσεων προσανατολισμένων στην ανάδειξη της παρουσίας και της προσφοράς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε μια σειρά από τομείς.

Στην παρούσα φάση οι δράσεις του Οργανισμού εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  • Οπτικοακουστικά
  • Διαδίκτυο
  • Εκδόσεις

Μια σειρά από εξίσου σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες βρίσκεται στην φάση του σχεδιασμού και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνονται οι κατάλληλες ανακοινώσεις.