Το περιοδικό «Ορθοδοξία Info» είναι αυτή τη στιγμή το μοναδικό περιοδικό εκκλησιαστικής ανάλυσης στην Ελλάδα. Είναι μια ακόμα δράση του «Οργανισμού για την Ανάδειξη του Ελληνικού & Ορθοδόξου Πολιτισμού» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες διαδικτυακές δράσεις.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή εκκλησιαστικό χώρο.

Αρθρογραφούν έγκυροι αναλυτές Έλληνες και ξένοι ενώ αναδεικνύονται θέματα κρίσιμης σημασίας για τον ορθόδοξο χώρο τα οποία τις περισσότερες φορές δεν τυγχάνουν της ανάλογης προτεραιότητας από τα Μέσα γενικής ενημερώσεως.