Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ…

Τρίπτυχο δράσεων

Οι δράσεις του Οργανισμού σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με την κεντρική φιλοσοφία μας περί πολιτισμού, η οποία αναπτύσσεται σε ένα τρίπτυχο, που αποτελεί τον βασικό οδοδείκτη μας

Δράσεις για τον
Ελληνικό Πολιτισμό

Ιστορία, Γλώσσα, Επιστήμες, Τέχνες, Λογοτεχνία, Αρχιτεκτονική Χθες, Σήμερα, Αύριο

Δράσεις για τον
Ορθόδοξο Πολιτισμό

Η πίστη ως φορέας παραγωγής πολιτισμού και διαμορφωτής διαχρονικής ταυτότητας

Δράσεις πολιτιστικής
συνύπαρξης

Όταν ο Χριστιανισμός «μπολιάστηκε» με το πνεύμα της ελληνικής οικουμενικής σκέψης

Κοινή συνισταμένη όλων των δράσεων του Οργανισμού είναι η προαγωγή της γνώσης με έμφαση στα θέματα εκείνα που στην πορεία των αιώνων έχουν αλλοιωθεί, έχουν χάσει την σημασία τους ή έχουν παραποιηθεί.

I. Ανδρέου 5

Μεταμόρφωση 144 52

T. (+30) 2102810180

Εγγραφείτε στο newsletter μας

AENAOS | PROMOTING GREEK & ORTHODOX HERITAGE © 2021. All Rights Reserved