Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ…

Ηλίας Ευαγγέλου

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Ηλίας Γ. Ευαγγέλου γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε θεολογία και ιστορία στο ΑΠΘ. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

Κυριότερα έργα του είναι: Γλωσσικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14ο αιώνα. Η συμβολή του πατριάρχη Τυρνόβου Ευθυμίου, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 3, University Studio Press] Θεσσαλονίκη 2002 (σελ. 180), Λόγια και απόκρυφη βουλγαρική γραμματεία στον ύστερο Μεσσαίωνα. Η περίπτωση του Βίου του Βασιλείου του Νέου, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 9, University Studio Press] Θεσσαλονίκη 2007 (σελ. 250), Ο ησυχασμός στον κόσμο των Νοτίων Σλάβων τον ΙΔ΄ αιώνα. Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, [Εκδόσεις Πουρναρά] Θεσσαλονίκη 2010 (σελ. 391), Slavia Orthodoxa. Τομές στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, [Εκδόσεις Βάνιας] Θεσσαλονίκη 2011 (σελ. 294) και σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη, Μεσαιωνική γραμματεία των Σλάβων. Ιστορία και διαχρονική εξέλιξη, [Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη] Θεσσαλονίκη 2013 (σελ. 517).

I. Ανδρέου 5

Μεταμόρφωση 144 52

T. (+30) 2102810180

Εγγραφείτε στο newsletter μας

AENAOS | PROMOTING GREEK & ORTHODOX HERITAGE © 2021. All Rights Reserved