Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ…

Γεώργιος Φίλιας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Γ.Ν. Φίλιας είναι Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία διδάσκει τα μαθήματα της Λειτουργικής, Ομιλητικής, Χριστιανικής Αρχαιολογίας, Θεολογίας της Λατρείας, Αγιολογίας, Υμνολογίας και Εορτολογίας.

Πτυχιούχος της ίδιας Σχολής, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και στο Ανώτατο Λειτουργικό Ινστιτούτο (Παρίσι) στο χώρο της ιστορίας της χριστιανικής λατρείας, της εκκλησιαστικής ιστορίας και γραμματείας καθώς και της χριστιανικής αρχαιολογίας.

Έλαβε Master με ειδίκευση «Λατρεία Βυζαντινής εποχής», δύο διπλώματα εμπεριστατωμένων σπουδών (D.E.A) στην ιστορία της πρωτοχριστιανικής Λατρείας και διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Εργάστηκε ως ερευνητής χειρογράφων ευχολογίων στη βιβλιοθήκη του Βατικανού και έλαβε δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία εξελέγη διαδοχικά Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρωτοβάθμιος Καθηγητής. Κατά τα ακαδ. έτη 2011-13 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος της «Εταιρείας για την Ανατολική Λατρεία» συμμετείχε ως εισηγητής σε συνέδρια Λειτουργικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διδάσκει ως «Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό» στο μεταπτυχιακό τμήμα Θεολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (για το οποίο έχει συγγράψει και το εγχειρίδιο επί θεμάτων Λατρείας) και είναι μέλος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και του Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Εστίας. Είναι τακτικό μέλος των Συνοδικών Επιτροπών Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού έργου (εισηγητής των νέων ακολουθιών), Βυζαντινής Μουσικολογίας, της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, της Επιτροπής για την οργάνωση και προώθηση του διαλόγου της Εκκλησίας με το σύγχρονο κόσμο καθώς και του γνωμοδοτικού συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί διοικητικών θεμάτων μείζονος σημασίας.

Υπήρξε μέλος συγγραφικών ομάδων για τα εγχειρίδια θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου (παλαιότερο και νεώτερο υπό έκδοση) και Α΄Λυκείου, μέλος επιτροπών και αξιολογητής εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εδίδαξε το μάθημα των Θρησκευτικών επί δεκαεπτά έτη σε Πειραματικά Σχολεία των Αθηνών, καθώς και στα Περιφεριακά Επιστημονικά Σεμινάρια για τους θεολογόγους καθηγητές σε Αθήνα και επαρχία. Έχει, επίσης, πολυετείς σπουδές μουσικής (Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου βυζαντινής Μουσικής, Πτυχείο Ωδικής).

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων.

I. Ανδρέου 5

Μεταμόρφωση 144 52

T. (+30) 2102810180

Εγγραφείτε στο newsletter μας

AENAOS | PROMOTING GREEK & ORTHODOX HERITAGE © 2021. All Rights Reserved