Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ…

Δωρεές

Για την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού Ανάδειξης Ελληνικού και Ορθόδοξου Πολιτισμού στηριζόμαστε στις δωρεές και τις προσφορές φορέων, εταιρειών, οργανισμών αλλά και ιδιωτών που αναγνωρίζουν όπως κι εμείς την ανάγκη υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων.

Οι προσφορές προς τον Οργανισμό, μπορούν να είναι χρηματικές αλλά και σε είδος ανάλογα με την φύση και τις ανάγκες της κάθε δράσης.

Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην συνέχιση των υπαρχουσών δράσεων ή να στηρίξετε την υλοποίηση κάποιας εκ των προγραμματιζόμενων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Δωρητών του Οργανισμού ώστε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Υπογραμμίζεται ότι, για την διασφάλιση της διαφάνειας, ο Οργανισμός Ανάδειξης Ελληνικού και Ορθόδοξου Πολιτισμού δέχεται χρηματικές δωρεές μόνον μέσω του επίσημου τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο «Αέναος», δεν πραγματοποιεί εράνους και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανένα φυσικό η άλλο νομικό πρόσωπο για την συγκέντρωση δωρεών ή εισφορών για λογαριασμό του.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το Τμήμα Δωρητών ηλεκτρονικά στο email: donations@aenaos.org

I. Ανδρέου 5

Μεταμόρφωση 144 52

T. (+30) 2102810180

Εγγραφείτε στο newsletter μας

AENAOS | PROMOTING GREEK & ORTHODOX HERITAGE © 2021. All Rights Reserved