Προκειμένου να δώσουμε βήμα στις ανά τον κόσμο Ορθόδοξες Εκκλησίες ώστε να προβάλουν το έργο τους σε θεολογικό, ανθρωπιστικό και πολιτιστικό επίπεδο, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε ενημερωτικό κόμβο στο διαδίκτυο, υπό τον τίτλο ORTHODOXIA INFO.

Έμπειροι δημοσιογράφοι καταγράφουν και παρουσιάζουν σε καθημερινή βάση την επικαιρότητα από το σύνολο των Ορθοδόξων Εκκλησιών ενώ καταξιωμένοι αρθρογράφοι αναδεικνύουν θέματα προβληματισμού.

Μέσω αυτής της δράσης ο «Οργανισμός για την Ανάδειξη του Ελληνικού & Ορθοδόξου Πολιτισμού» φιλοδοξεί να ενισχύσει και να αναδείξει τον τομέα του εξειδικευμένου εκκλησιαστικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα το οποίο τα τελευταία χρόνια περνά κρίση.

Επισκεφθείτε το στη διεύθυνση: www.orthodoxia.info